FOTKY | DENÍK | VZKAZY
1.DEN | 2.DEN | 3.DEN | 4.DEN | 5.DEN | 6.DEN | 7.DEN | 8.DEN | 9.DEN

2.den - neděle 12.9.2016

Jako první výlet slovenského výletu jsme si na neděli naplánovali výšlap ve Velké Fatře, tedy v pohoří které pro nás doposud zůstávalo nenavštíveným. S výškovými metry si výrazně vypomáháme výjezdem k horskému hotelu Granit, který se nachází přímo na hřebeni. Odtud se vydáváme po zelené značce nejprve k dnes již zavřenému hotelu Smkrekovica. Cestou se nám otevírají první parádní výhledy na kopce vůkol.

Velká Fatra

Z rozcestí Močidla nás čeká mírné stoupání pod vrchol Skalná Alpa.

Velká Fatra

A právě z úbočí Skalné Alpy se nám poprvé otevírá pohled na nás dnešní cíl, kterým je Rakytov.

Velká Fatra

Zanedlouhu se cesta noří do lesa a výhledy se ztrácí. Otevírají se opět až z příchodem do Severného Rakytovkého sedla z něhož nás čeká výživné stoupání na samotný vrchol Rakytova.

Velká Fatra

Krpál je to opravdu slušný, naštěstí ne však příliš dlouhý, takže zanedlouho se již můžeme rozhlédnout se samotného vrcholu. Pohledům do dálav příliš nesvědčí horké počasí a opar, ale i tak je pohled na zelené moře vůkol moc příjemnou odměnou za vynaložené úsilí.

Velká Fatra
Velká Fatra
Velká Fatra

Hyneček na vrcholu vylézá z krosny, pobíhá kolem a dle jeho výrazu se zdá, že by rád pokračoval po hřebeni směrem na Ploskou a Borišov. Tak třeba někdy příště, až nám trošku vyroste :-)

Velká Fatra

Dnes na takovouhle tůru nemáme čas ani síly, takže se po krátém spočinutí a fotodokumentaci naší návštěvy vydáváme na cestu zpět k autu.

Velká Fatra
Velká Fatra

Ještě poslední pokochání pohledem z vrcholu a jde se.

Velká Fatra

Během stoupání pod Skalnů Alpu už toho mám v tom horku s Hynečkem na zádech tak akorát, poté nás naštěstí čeká v podstatě jen klesání, navíc doprovázené parádními pohledy do kraje.

Velká Fatra

Na pozdní oběd se stavujeme v kolibě Bodega v Podsuché a po zbytek odpoledne pak relaxujeme na apartmánu, kde si odpočatý Hyneček do sytosti užívá řádění na dětském hřišti.

PŘEDCHOZÍ DEN - SOBOTA 11.9. | NÁSLEDUJÍCÍ DEN - PONDĚLÍ 13.9.

© 2016 hynna